ارائه کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی - تهران

گروسی: ۰۹۱۲۵۸۰۹۴۴۵

ارائه کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی داخلی توسط حسابدار با تجربه -اعزام حسابدار با تجربه - آموزش حسابداری برای اصناف که خودشان حسابداری شغل خودشان را انجام دهند -تهیه گزارش سود و زیان

گروسی

تهران > تهران

۰۹۱۲۵۸۰۹۴۴۵

تعداد بازدید: ۱۶۴

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۸۸۸۸۷۹

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی