خدمات حسابداری - تهران

معین کفایتی: ۰۲۱۸۸۰۲۸۲۳۸ - ۸۸۳۵۸۱۶۲ - ۸۸۳۵۸۰۴۹ - ۸۸۰۲۵۴۰۸

موسسه خدمات مالی و مالیاتی پاد گستر خدمات حسابداری این مجموعه در حوزه های مختلف مالی و بصورت زیر انجام میشود: تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مشاوره مالیاتی در زمینه پرونده های در گردش مالیاتی مشاوره مالیاتی به شرکتهای تازه تاسیس مشاوره مالیاتی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی ارائه راهکارهای مالیاتی جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی تدوین چارت مالی جهت بهینه سازی سیستم حسابداری انواع مشاوره مالی جهت بهبود و پیشرفت مالی شرکت مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری خدمات نرم افزار حسابداری متناسب با فعالیت شرکتها مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مالی ،متناسب با فعالیت واحد اقتصادی تبدیل سیستم حسابداری دستی به مکانیزه بر اساس اصول استاندارد خدمات آموزش حسابداری بصورت کاملا کاربردی ” همیشه مدیران آگاه خدمات حسابداری شرکت خود را به یک مجموعه میسپارند تا یک فرد”

معین کفایتی

تهران > تهران

۰۲۱۸۸۰۲۸۲۳۸ - ۸۸۳۵۸۱۶۲ - ۸۸۳۵۸۰۴۹ - ۸۸۰۲۵۴۰۸

تعداد بازدید: ۴۱

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۹۷۸۴۷۷

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

ارائه گزارش حسابرسی جهت سفارت

ارائه خدمات مربوط به گزارش حسابرسی و تائید صورتهای مالی توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت ارائه به سفارتخانه ها

تهران | موسسه پویاپردازشگران

خدمات مالی و حسابداری آریا

موسسه مالی آریا پایان استرس و رهایی از پیچیدگی های مالی و مالیاتی و بیمه ای.تشکیل پرونده مالیاتی،بیمه،ارزش افزوده،انجام کلیه امور مالیاتی نظیر ارزش افزوده ، ...

تهران | شرکت مشاوران مالی آریا

خدمات حسابداری- حسابرسی و مالیاتی

خدمات حسابداری: انجام امور حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی. تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه. ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ). طراحی و راه اندازی سیستم...

تهران | موسسه پویاپردازشگران