خدمات حسابداری - تهران

معین کفایتی: ۰۲۱۸۸۰۲۸۲۳۸ - ۸۸۳۵۸۱۶۲ - ۸۸۳۵۸۰۴۹ - ۸۸۰۲۵۴۰۸

موسسه خدمات مالی و مالیاتی پاد گستر خدمات حسابداری این مجموعه در حوزه های مختلف مالی و بصورت زیر انجام میشود: تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مشاوره مالیاتی در زمینه پرونده های در گردش مالیاتی مشاوره مالیاتی به شرکتهای تازه تاسیس مشاوره مالیاتی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی ارائه راهکارهای مالیاتی جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی تدوین چارت مالی جهت بهینه سازی سیستم حسابداری انواع مشاوره مالی جهت بهبود و پیشرفت مالی شرکت مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری خدمات نرم افزار حسابداری متناسب با فعالیت شرکتها مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مالی ،متناسب با فعالیت واحد اقتصادی تبدیل سیستم حسابداری دستی به مکانیزه بر اساس اصول استاندارد خدمات آموزش حسابداری بصورت کاملا کاربردی ” همیشه مدیران آگاه خدمات حسابداری شرکت خود را به یک مجموعه میسپارند تا یک فرد”

معین کفایتی

تهران > تهران

۰۲۱۸۸۰۲۸۲۳۸ - ۸۸۳۵۸۱۶۲ - ۸۸۳۵۸۰۴۹ - ۸۸۰۲۵۴۰۸

تعداد بازدید: ۵۸

به روز رسانی: ۳ روز پیش

شناسه آگهی: ۹۷۸۴۷۷

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

خدمات مالی و مالیاتی

کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل ثبت اسناد روزانه مالی - تحریر دفاتر قانونی -تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی ( اظهارنامه...

تهران | یوسف قربانی 2

خدمات حسابداری و حسابرسی

کدینگ و سرفصل بندی حسابداری و استقرار حساب بهبود فرآیند ساختار مالی اصلاح ساختار مالی نرم افزارهای مالی و مدیریتی بازنگری در مدلهای ERP حسابرسی تامین ا...

تهران | واقف ذاکری

خدمات مالی وقیمت تمام شده

خدمات قیمت تمامشده کالا راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده راه اندازی و پشتیبانی رایورز

تهران | فردوسی