حسابداری و حسابرسی در تهران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راستگویان

انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی و مدیریت مالی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی و بازرگانی و پیمانکاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی و خبره ش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | راستگویان

حسابداری صنعتی + حسابداری بهای تمام شده+حسابداری ک

حسابداری صنعتی + حسابداری بهای تمام شده+حسابداری کارخانه +حسابداری صنعتی+مشاور مالی+مشاوره صنعتی+حسابداری تولیدی+کنترل تولید+انحرافات تولید+کارخانه ها زیانده...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مهدی

انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری - گزارش حسابرسی

خدمات حسابداری - خدمات مشاوره در زمینه امور مالیاتی ازقبیل دفاتر کل و روزنامه و اظهارنامه مالیاتی .پیاده سازی سیستم و آموزش نرم افزار مالی و اتوماسیون اداری ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777

خدمات حسابرسی

تهیه گزارش حسابرسی جهت اخذ تسهیلات بانکی تهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه به مجامع.شرکت درمناقصه.مهاجرت ورتبه بندی و...(فارسی-لاتین) تهیه گزارش حسابرسی جهت رفع...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | موسسه تراز ارقام دانا

اجرای کلیه امور حسابداری و حسابرسی و مالیاتی

اجرای کلیه امور حسابداری و حسابرسی و مالیاتی شرکتها

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | پژمان افشار

ارائه خدمات حسابداری و مشاوره

ارائه خدمات حسابداری و مشاوره پیاده سازی سیستم های مالی تهیه صورت های مالی مالیات ارزش افزوده تحریر دفاتر قانونی حسابرسی داخلی _ حسابداری مالیات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سیامک ازموده

تحلیلگران داده ارقام-مهدی غفاری مشاور مالی

خدمات حسابداری تحلیلگران داده ارقام در نظر دارد برای تامین نظر مدیران شرکتها حسابرسی را بوسیله کادر مجرب خود انجام داده وبعنوان مشاور شمارا همراهی نماید ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مهدی غفاری

پشتیبانی و استقرار سیستم های مالی

تعریف کدینگ استقرار سیستمهای مالی بازرگانی اداری مشاور سیستمهای مدیریت مشاور گزارشهای مدیریتی داشبورد مدیریت تهیه گزارشات عملکرد شرکت تهیه گزارشات ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | فردوسی نیا

خدمات مالی

شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی تنظیم اسناد و تحریر دفاتر قانونی ارائه لیست بیمه و لیست حقوق به سازمان امور مالیاتی ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اکبری

نرم افزارهای حسابداری مالی اداری

ما ادعا نمیکنیم.حقیقت میگوییم.انواع نرم افزارهای سیستم مالی وپیمانکاری.مالی بازرگانی.مالی بازرگانی صنعتی. تحت شبکه و تک کاربره.سیستم یک پارچه تحت شبکه.سیستم ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سرامد

انجام امور مالی و حسابداری اعزام و معرفی حسابدار و

انجام کلیه امور و خدمات مالی و حسابداری معرفی و اعزام حسابدار تحریر دفاتر و اظهار نامه مالیاتی ، ارزش افزوده و فصلی انجام امور حسابداری شرکت ها ، موسسات ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | علیرضا امانپور