محاسبه سازه بیلبورد – سرو بیلبورد - تهران

نوروزیان: ۰۹۱۹۸۰۰۹۳۹۰ - ۰۲۱۲۲۳۴۷۴۱۶

محاسبه سازه بیلبورد – سرو بیلبورد محاسبه سازه انواع بیلبورد اعم از بیلبوردهای غول پیکر و یا بیلبوردهای سایز معمولی – بیلبورد دو جهی -بیلبورد سه وجهی - بیلبورد منوپل – بیلبورد دوال پل - بیلبورد مولتی و... ، ارائه نقشه های محاسبه شده بهمراه مهر نظام و نقشه های اجرایی و دفترچه محاسبات و مدلهای تست ETABS. که نتیجه آن صرفه جویی در مقاطع بکار رفته درساخت بیلبورد میباشد و از سنگین شدن بیهوده سازه بیلبورد جلوگیری خواهد شد. آماده همکاری و ارائه نقشه در اصرع وقت به پیمانکاران محترم بیلبورد مهندسی شده = هزینه بهینه نوروزیان

نوروزیان

تهران > تهران

۰۹۱۹۸۰۰۹۳۹۰ - ۰۲۱۲۲۳۴۷۴۱۶

Email

تعداد بازدید: ۱۷۹۱

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۷۹۴۹۹۹

تازه های تبلیغات محیطی در تهران