نمایندگی فروش مواد شیمیایی مرک و سیگما و محیط کشت - تهران

مرجان براتی: ۶۶۱۲۳۶۷۰-۰۹۳۶۶۷۷

کارن پویا نوآور 1.آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597 2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 8. آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 9. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 10. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 11. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 12. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 13. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 14. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 15. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 16. دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 17. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 18. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 19. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 20. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 21. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 22. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 23. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 24. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 25. آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 26. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 27. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 28. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 29. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 30. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 31. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 32. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 33. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 34. آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 35. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 36. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 37. آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 38. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 39. اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986 40. اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 41. اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 42. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 43. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 44.تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 45. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 46. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 47. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 48. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 49. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013 50. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014 52. استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان 53. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی 54. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 55. اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری 56. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056 57. اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471 58. اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126 59. اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492 60. اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817 61. اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288 62. اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی 63. اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136 64. اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165 65. اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802 66. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336 67. اسید پیکریک هلندی 500 گرمی 68. اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731 69. اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731 70. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691 71. اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 72. اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 73. اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631 74. اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244 75. اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563 76. اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337 77. اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264 78. اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 79. اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 80. اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291 81. اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان 82. اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366 83. اسیدهیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314 84. اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519 85. اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456 86. اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450 87. اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری 88. اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546 89. اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 740.000ریال 90. اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 91. اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان 92. اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی ساخت BDH انگلستان 93. استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 94. استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 95. اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 96. اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 97. اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 98. اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان 99. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 100. ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 101. ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 102. ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 103. ال آرابینوز 25 گرمی مرک المان 104. ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی 105. اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 106. اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی 107. ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان 108. اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830 109. ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500 جهت دریافت قیمت روز یا اطلاعات بیشتر با شماره ی: 66428094

مرجان براتی

تهران > تهران

۶۶۱۲۳۶۷۰-۰۹۳۶۶۷۷

Email

تعداد بازدید: ۴۴۶۹

به روز رسانی: دیروز ۲۰:۱۷

شناسه آگهی: ۷۰۱۸۷۳

تازه های تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی در تهران

فروش میکرو سانتریفیوژ select lab

سانتریفیوژ آزمایشگاهی یکی از دستگاههای پر کاربرد در آزمایشگاهها تشخیص طبی می باشد Centrifugusیا دستگاه سانتریفیوژ که با استفاده از نیروی گریز از مرکز باعث ج...

تهران | امیراللهی