تجهیزات بیوتکنولوژی و ژنتیک در تهران

اسپکتروفتومتر UV-VIS میکرودراپ ساخت کمپانی BIO-DL

فروش اسپکتروفتومتر با بهترین قیمت یک اسپکتروفتومتر ایده آل برای اندازه گیری های مناسب غلظت نوکلئیک اسید و خلوص نمونه های نوکلئیک اسید بدون رقیق سازی همچن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | ویتا طب کوشا