چاه ارت در تهران

اجرا،اندازه گیری و صدور تاییدیه ارت کارخانجات

-تست،اندازه گیری و تایید سیستم ارتینگ توسط کارشناسان برق مجرب و مشاورین مرکز تحقیقات و حفاظت فنی وزارت کار و ارائه راهکارهای مهندسی جهت بهبود سیستم و بررسی س...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شرکت دژسازان کادوس

ارت ساختمان

اجرا چاه ارت جهت اماکن مسکونی و صنعتی شرکت آبار توان دیبا پیمانکار و مجری پروزه های برق صنعتی و ساختمانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شرکت آبار تون دیبا