آب بند کننده در تهران

فروش مواد آب بند کننده بتن

فروش مقدار محدود مواد  آب بند کننده بتن . توضیحات: افزودنی بتن کاهش دهنده نفوذ پذیری و ... بتن از نفوذ آب می گردد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | حصارکی