امور حسابداری در تهران

اجرای کلیه امور حسابداری و حسابرسی و مالیاتی

اجرای کلیه  امور حسابداری و حسابرسی و مالیاتی شرکتها

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | پژمان افشار

انجام امور حسابداری کلیه شرکت ها و فروشگاه ها

انجام کلیه  امور حسابداری شرکت ها و فروشگاه ها * پاره وقت * بدون هزینه نرم افزار  حسابداری اختصاصی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | یاسر بازمانی

انجام امور حسابداری بصورت پاره وقت

انجام کلیه  امور حسابداری ، از صدور سند تا ثبت دفاتر قانونی،تنظیم اظهار نامه مالیاتی ،قبول مسئولیت  امور مالی به صورت پاره وقت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | فرحناز ابراهیمی

استخدام منشی خانم مسلط به امور حسابداری

به یک منشی خانم مسلط به  امور حسابداری نیازمندیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | Ali Moradi

انجام امور مالی و حسابداری اعزام و معرفی حسابدار و

انجام کلیه  امور و خدمات مالی و  حسابداری معرفی و اعزام حسابدار تحریر دفاتر و اظهار نامه مالیاتی ، ارزش افزوده و فصلی انجام  امور حسابداری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | علیرضا امانپور

امور مالی و مالیاتی ، حسابرسی و حسابداری

( معاملاتی فصلی ،  امور مالی و مالیاتی ، حسابرسی و  حسابداری ،  حسابداری پیمانکاری ، بیمه و حقوق دستمزد و گزارشات ) انجام کلیه ... و روزمه ای درخشان .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | قنبری-تنده