اپراتور حرفه ای در تهران

غبارسنج ، پارتیکل کانتر مت وان مدل MET ONE GT-526S

غبارسنج ، پارتیکل کانتر مت... ذزات از 0.3 تا 10 میکرون توسط  اپراتور و مشخص نمودن دو محدوده هشدار... برای کسانی باشد که در حوزه بهداشت  حرفه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۲:۰۸ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

مدرسه هوشمند ایرانی , تلفن گویا مدارس , بهترین در

مدرسه هوشمند ایرانی , تلفن... گویا . با این یکی دیگه تو فکر  اپراتور و کاربر و از این  حرفها نباشید ... یا شماره گیر خودکار , دستگاه های  حرفه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۲:۴۰ | www.sch.moeinit.ir - مدرسه هوشمند با همه تجهیزات