بهینه سازی مصرف آب در تهران

کارگاه ماشین سازی حسینی

ماشین  سازی حسینی مشاوره ، طراحی و ساخت... آلات تولید تجهیزات پزشکی یکبار  مصرف شامل : 1 - دستگاه بسته... در جهت تولید تجهیزات پزشکی یکبار  مصرف 23-  بهینه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر