تجهیزات آموزشی مدارس در تهران

انجام پروژه های پردازش تصویر فازی ، الگوریتم ژنتیک

انجام پروژه های پردازش تصویر... ثبت نام دانشجویان در  مدارس ، موسسسه ها برنامه تاکسی... سیستم ثبت نام آنلاین دوره های  آموزشی آموزش و پرورش* سیستم فروشگاه...  تجهیزات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۱:۰۳ | صادری

پروژه های asp.net and csarp

نجام کلیه پروژه های دانشجویی... ثبت نام دانشجویان در  مدارس ، موسسسه ها برنامه تاکسی... سیستم ثبت نام آنلاین دوره های  آموزشی آموزش و پرورش* سیستم فروشگاه...  تجهیزات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | صادری

طابق با جدول زمانبندی توافقی مشاوره و طراحی پرسش ن

فصول مربوط به پایان نامه... سیستم ثبت نام دانشجویان در  مدارس ، موسسسه ها برنامه تاکسی... سیستم ثبت نام آنلاین دوره های  آموزشی آموزش و پرورش* سیستم فروشگاه...  تجهیزات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | زوار

انجام برنامه نویسی و طراحی سایت ن ASP,C#,MATLAB,J

انجام کلیه پروژه های دانشجویی... ثبت نام دانشجویان در  مدارس ، موسسسه ها برنامه تاکسی... سیستم ثبت نام آنلاین دوره های  آموزشی آموزش و پرورش* سیستم فروشگاه...  تجهیزات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | صادری

انجام پروژه دانشجویی پردازش تصویر ،فازی ،الگوریتم

انجام کلیه پروژه های دانشجویی... ثبت نام دانشجویان در  مدارس ، موسسسه ها برنامه تاکسی... سیستم ثبت نام آنلاین دوره های  آموزشی آموزش و پرورش* سیستم فروشگاه...  تجهیزات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | صابری