تحلیل سیستم در تهران

پروژه های تجزیه وتحلیل سیستم -مهندسی نرم افزار -

پروژه های تجزیه وتحلیل  سیستم -مهندسی نرم افزار - پروژه کامل ... پروژه تجزیه و  تحلیل سیستم بانک – همراه با نمودارهای... تجزیه  تحلیل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۸:۰۵ | نوید صادقی

پروژه های تجزیه وتحلیل سیستم -مهندسی نرم افزار

پروژه کامل  سیستم ثبت احوال طراحی شده با نرم... پروژه تجزیه و  تحلیل سیستم بانک – همراه با نمودارهای... تجزیه  تحلیل - مهندسی نرم افزار - سیستم ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | مهندس بخشی

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم

پروژه مهندسی نرم افزار ,... ، سورس مهندسی نرم افزار ، تجزیه و  تحلیل سیستم ، ssadm ، مهندسی نرم افزار...  سیستم مالی و حسابداری تجزیه  تحلیل سیستم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | نوید صادقی

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

انجام پروژه های شما با موضوعات... رز»» 2  سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال رز»» 3 ... و پروژه های تجزیه و  تحلیل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مهندس بخشی

انجام کلیه پروژه های پروژه طراحی و تحلیل سیستم ان

پروژه طراحی و  تحلیل سیستم درس مهندسی نرم افزار شامل... موجودیتها (ساختار جداول و بانکها)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | نوید صادقی

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه  تحلیل سیستم ها پروژه بانک با رشنال رز... رز»» 2  سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بخشی

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

hamid.namalom1@gmail.com azsoft.ir 09367292276 روژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه  تحلیل سیستم ها پروژه بانک با رشنال رز پروژه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | صابری

پروژه های تجزیه وتحلیل سیستم -مهندسی نرم افزار

پروژه کامل  سیستم ثبت احوال طراحی شده با نرم... پروژه تجزیه و  تحلیل سیستم بانک – همراه با نمودارهای... تجزیه  تحلیل - مهندسی نرم افزار - سیستم ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | صابری

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

انجام پروژه های شما با موضوعات... رز»» 2  سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال رز»» 3 ... و پروژه های تجزیه و  تحلیل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | صابری

پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل سیستم انبار

پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و  تحلیل سیستم انبار و انبارداری همراه... رز»» 2  سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | بخشی

تجزیه تحلیل سیستم بانک صادرات تجزیه تحلیل سیستم با

09367292276 azsoftir@gm... administrator 299 13 پایگاه داده  سیستم دانشگاه 1 به همراه نمودار...  تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی تجزیه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شریفی

پروژه تجزیه تحلیل سیستم - مهندسی نرم افزار

پروژه تجزیه  تحلیل سیستم - مهندسی نرم افزار مکانیزاسیون... رز»» 2  سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال رز»» 3...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شریفی

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه  تحلیل سیستم ها انجام پروژه های شما با... رز : 2 محاسبه حقوق و دستمزد  سیستم مانیتورینگ نامه فروشگاه اینترنتی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | بخشی

پروژه های تجزیه وتحلیل سیستم -مهندسی نرم افزار

hamid.namalom1@gmail.com... کامل  سیستم ثبت احوال طراحی شده با نرم... پروژه تجزیه و  تحلیل سیستم بانک – همراه با نمودارهای... تجزیه  تحلیل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | نوید صادقی

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه  تحلیل سیستم ها انجام پروژه های شما با... فروشگاه اینترنتی - 6 پروژه  سیستم آرشیو نرم افزار ( بانک اطلاعات نرم افزار...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | نوید صادقی

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

hamid.namalom1@gmail.com azsoft.ir 09367292276 روژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه  تحلیل سیستم ها پروژه بانک با رشنال رز...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | نوید صادقی

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل سیستم ها

پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه  تحلیل سیستم ها انجام پروژه های شما با... رز»» 2  سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | مهندس بخشی