تخم مرغ در تهران

پذیرش نمایندگی تخم مرغ

 تخم مرغ لاوان نمایندگی فعال میپذ... , telegram : +989375378750

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۲۰:۰۹ | نصرتی

صادرات ارد تخم مرغ

صادرات و فروش انواع ارد نول و ماکارانی و  تخم مرغ

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | اذربایجانی

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت جامع مزارع پرورش  مرغ در کلیه سطوح گوشتی و  تخمگذار ... یکروزه تا رسیدن به مرحله تولید و فروش تولیدات مزارع ، کنترل انبارهای  تخم مرغ

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۲:۰۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

خرید تخم مرغ

خرید  تخم مرغ رسمی گلپایگان خرید  تخم خوراکی  مرغ مادر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | عباسعلی سلیمانی