تری اتانول آمین در تهران

دی ، تری و مونواتانول آمین

dea دی  اتانول امین ( شازند اراک ) tea  تری اتانول آمین ( شازند اراک ) mea مونو  اتانول  آمین ( شازند اراک ) meg مونواتیلن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر