توسعه شبکه در تهران

یک استراژی و روش جدید برای توسعه شبکه توسعه شبکه

p190--optimal operation of... 23--استفاده از روش جدید الگوریتم  توسعه یافته اجتماع ذرات در مدیریت... با استفاده از الگوریتم ژنتیک و  شبکه های عصبی دانلود...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | صبری