تولید کوله در تهران

شبکه های عصبی

انجام پروژه های شبکه های... در matlab انجام کدنویسی مسئله  کوله پشتی knapsack با ژنتیک در matlab انجام کدنویسی مسئله ... زمانی در matlab genfis example  تولید

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۹:۰۱ | صبری