ثبت طرح در تهران

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت... استاندارد نمودن شیوه  ثبت اطلاعات و گزارشات در سراسر... سال 85 · مجری نمونه  طرح تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۰۵ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر