حمل ساید در تهران

حمل پیانو- ساید باساید-وسایل های حساس

جابه جای پیانو--ساید باساید -شیشهای نهار خوری... نیروهای آذری زبان-

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۵:۲۶ | حسین

تاکسی بار بیسیم تهران

ارایه خدمات  حمل و نقل بار و کالا و تخصص در امور  حمل پیانو و گاو صندوق و یخچالهای  ساید بای  ساید و مجهز به سیستم بسته بندی و دارای ناوگان  حمل مجهز

۱
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۲ | MohsenTaghdar