خرید کارخانه صنعتی در تهران

خنک کننده گازی – پکیج سرمایشی – مینی چیلر –

قابل توجه کلیه پرورش دهنده... تشکیل دهنده خنک کننده های  صنعتی شرکت اندیشه سبز: خنک کننده... توانید برای کسب اطلا عات بیشتر و  خرید با دفتر شرکت تماس بگیر...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۹ | گروه صنعتی اسکندری