دستگاه تلفن سانترال در تهران

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز  تلفن kx-tes824 مجموعه: مرکزتلفن... ی کارت های قابل استفاده روی این  دستگاه کلیک کنید. واحد پذیرش خودکار... تک خط و  تلفن

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۶ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز  تلفن kx-tea308 مجموعه: مرکزتلفن... ی کارت های قابل استفاده روی این  دستگاه کلیک کنید. واحد پذیرش خودکار... تک خط و  تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | سید سعید باشین

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز  تلفن kx-tes824 مجموعه: مرکزتلفن... ی کارت های قابل استفاده روی این  دستگاه کلیک کنید. واحد پذیرش خودکار... تک خط و  تلفن

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۰ | سید سعید باشین