راه اندازی سانترال در تهران

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... پرظرفیت ، کارت های eco canceler ، کارت caler id ،  راه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۸ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز تلفن kx-tea308 مجموعه:... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... ، کارت های eco canceler ، کارت caler id ،  راه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۱ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... پرظرفیت ، کارت های eco canceler ، کارت caler id ،  راه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۰۱ | سید سعید باشین