راه اندازی سانترال در تهران

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... پرظرفیت ، کارت های eco canceler ، کارت caler id ،  راه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۶ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز تلفن kx-tea308 مجموعه:... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... ، کارت های eco canceler ، کارت caler id ،  راه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | سید سعید باشین

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... پرظرفیت ، کارت های eco canceler ، کارت caler id ،  راه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۰ | سید سعید باشین

نصب راه اندازی و برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

نصب  راه  اندازی و برنامه ریزی  سانترال پاناسونیک با قیمت مناسب راه  اندازی شبکه داکت کشی و کابل کشی حرفه ای

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | علیرضا