سالن صنعتی در تهران

دستگاه نظافت در صنایع غذایی

کف شوی  صنعتی است که برای نظافت در صنایع غذایی، تمیز کردن کف  سالن های تولید و بسته بندی در... است شرکت اتحاد صنعت صدرا

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۶:۳۹ | ghavami1