سانترال آنالوگ در تهران

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال  آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده * ... تلفن های تک خط ( slt ) و تلفن های  سانترال آنالوگ

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۴ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز تلفن kx-tea308 مجموعه:... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال  آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده * ... تلفن های تک خط ( slt ) و تلفن های  سانترال آنالوگ

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۰ | سید سعید باشین

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال  آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده * ... تلفن های تک خط ( slt ) و تلفن های  سانترال آنالوگ

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۸ | سید سعید باشین

نمایندگی رسمی فروش و نصب دستگاههای سانترال

نمایندگی رسمی فروش و نصب دستگاههای  سانترال پاناسونیک سانترال پاناسونیک ... ریزی و نگهداری انواع مراکز تلفن  سانترال آنالوگ و دیجیتال پاناسونیک در ایران ♦...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | گروه فنی مهندسی ارتباط