سیستم اتوماسیون صنعتی در تهران

سروو موتور ADSD-S-S درایور پوترون POWTRAN

سروو موتور adsd-s-s به همراه... طراحی تقویت کننده های خودکنترل در  اتوماسیون  صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند.... بدین معنی که موتور می تواند در  سیستم

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۹ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

ھمزن مکانیکی

برند: finetech ساخت:کره ھمزن... برای مواد با ویسکوزیته کم –دارای  سیستم آنالوگ با قدرت موتور 50 w... , تجهیزات آموزشی , آزمایشگاهی ,  اتوماسیون

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۹ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

ھمزن مکانیکی آنالوگ SDSS-20W

ساخت:کره ھمزن مکانیکی (... برای مواد با ویسکوزیته کم –دارای  سیستم آنالوگ با قدرت موتور 120... , تجهیزات آموزشی , آزمایشگاهی ,  اتوماسیون و برق  صنعتی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۱ | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

ھمزن مکانیکی (اورھد)

برند: finetech ساخت:کره ھمزن... برای مواد با ویسکوزیته کم –دارای  سیستم دیجیتال با قدرت موتور 50... , تجهیزات آموزشی , آزمایشگاهی ,  اتوماسیون

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر