سیستم سانترال در تهران

سیستم سانترال

 سیستم  سانترال به منظور ایجاد ... وجود خواهد آمد. در واقع یک دستگاه  سانترال حکم یک مرکز مخابرات کوچک... و 496 34 34 0912 و 748 2000 0912

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | جهان ارتباط ایده آل

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... راهنمای صوتی - دسترسی مستقیم به  سیستم داخلی ( disa ) با پیغام -... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۶:۱۲ | سید سعید باشین

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز تلفن k... راهنمای صوتی - دسترسی مستقیم به  سیستم داخلی ( disa ) با پیغام -... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۹ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز تلفن kx-tea308 مجموعه:... راهنمای صوتی - دسترسی مستقیم به  سیستم داخلی ( disa ) با پیغام -... caller id روی تلفن تک خط و تلفن  سانترال

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۷ | سید سعید باشین