شرکت تلفن سانترال در تهران

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز  تلفن kx-tes824 مجموعه: مرکزتلفن... تک خط و  تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... شبکه و . . . اشاره نمود. این  شرکت

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۴ | سید سعید باشین

مرکز تلفن پاناسونیک KX-TEA308

مرکز  تلفن kx-tea308 مجموعه: مرکزتلفن... تک خط و  تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... شبکه و . . . اشاره نمود. این  شرکت کلیه تجهیزات شبکه...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۰ | سید سعید باشین

مرکز تلفن سانترال پاناسونیک KX-TES824

بسمه تعالیَ مرکز  تلفن kx-tes824 مجموعه: مرکزتلفن... تک خط و  تلفن  سانترال آنالوگ * تشخیص تماس گیرنده *... شبکه و . . . اشاره نمود. این  شرکت

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۸ | سید سعید باشین