طراحی نرم افزار فروش در تهران

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این  نرم  افزار جهت مدیریت جامع مزارع پرورش... که در مزارع انجام می شود،  طراحی و در فارم های متعدد با موفقیت... یکروزه تا رسیدن به مرحله تولید و  فروش

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۶:۴۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر