فروش انبار در تهران

فروش انبار سالن بر جاده مخصوص کرج

10.000 زمین-.4.000 سوله 500 متر اداری باکلیه امکانات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | همتی