فروش بوتیل استات در تهران

متیلن کلراید

نگین تجارت شرق شرکت نگین... دی اکتیل فتالات lg کره 13--بوتیلاستات و  بوتیل گیلکول، حلال ویژه، زایلن،... و سایر مواد شیمیایی دفتر  فروش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | محمد حسین غضنفری