فروش خانه در تهران

فروش خانه قدیمی

 فروش خانه قدیمی حدودا" 2000م... پوریاشهریار

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متراژ کل: ۲,۰۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر