فروش سامانه پیامک در تهران

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت... یکروزه تا رسیدن به مرحله تولید و  فروش تولیدات مزارع ، کنترل انبارهای... مجری پروژه طراحی و پیاده سازی  سامانه برنامه ریزی ونظارت...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۰:۱۶ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر