فروش قناری در تهران

فروش قناری جفت خورده

 فروش قناری جفت زده با تخم فروش جفت پرتغالی با زرد طلایی فروش جفت زرد طلایی با زرد طلایی فروش جفت سفید با زرد طلایی فروش ماده آماده پرتغالی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | lمهندس مهدی پیربویری

فروش قناری

 فروش قناری ابلغ - مست دو ساله -کشیده - با صدای رسا

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | علی

فروش قناری

 فروش قناری رسمی در رنگهای مختلف،( سفید،... با قیمت عالی قیمت : 09127941783

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | حسن شریفان

فروش قناری لیزارد1جفت

 فروش قناری لیزارد 1 جفت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | طباطبایی

فروش قناری

تعدادی  قناری رسمی سوپر ماده اماده جفت گیری و تعدای نر مست قرص بخون به صورت تکی و کلی فوری فوری به  فروش میرسد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مصطفی قاسمیان

فروش قناری

 فروش ویژه  قناری رسمی جوجه  قناری نژاد های مختلف محل تحویل کرج مرکز شهر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مهندس صمدبین

فروش قناری

تعداد ١٤ عدد  قناری سوپر به رنگ طلائی به  فروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | محمودی

فروش قناری یکسر جیور

تعداد محدود  قناری یکسرجیور در رنگهای سبز وابلق سبزوزرد فوریع به  فروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مهدی بستان پیرا

فروش قناری گلاستر ، سوپرو قناری حمال

انواع  قناری های سالم مستقیم از پرورش دهنده

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | رضا احمدی

فروش قناری جیور

تعداد8 عدد  قناری جیور به رنگهای طلایی ،پرتقالی وابلغ ،نر وماده و جوجه به  فروش میرسد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | وحید عباسی

فروش قناری

تعداد 200 عدد  قناری پرستار عالی جوجه ومولد در رنگهای مختلف به صورت کلی وجزئی بفروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | وحید