قالب بتنی در تهران

روغن قالب بتنی پایه آب

این شرکت تولید کننده کلیه روغن های صنعتی از جمله روغنهای  قالب بتنی پایه آب وپایه نفتی می باشد.جهت... فرمایید www.industrialoil.ir

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | ابوالفضل تاجدینی

روغن قالب بتنی گروه لوتوس

گروه بازرگانی لوتوس تولید کننده روغن  قالب می باشد. اغلب روغن  قالبهای ... محصولات از سایت www.industrial.ir

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | ابوالفضل تاجدینی