قیمت کوله پشتی در تهران

انجام کلیه پروژه های برنامه نویسی در حوزه هوش مصنو

نجام کلیه پروژه های برنامه... گوس سایدل بهبود یافته مسئله  کوله  پشتی hdb روش نیوتن کد matlab گوس سایدل بهبود یافته مسئله ... عصبی مصنوعی در ساخت اعداد مختلط  قیمت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | صبری