مرغ ابریشمی در تهران

توزیع تخم نطفه دار طیور در نژادهای مختلف

خرید و فروش تخم نطفه دار... و توزیع تخم نطفه دار شتر  مرغ افریقایی زنجانی فرش و توزیع... ترک فروش و توزیع تخم نطفه دار  مرغ ابریشمی رنگی فروش وتوزیع...  ابریشمی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شرکت نیآوران

خرید مرغ و خروس زینتی

خرید و فروش انواع نژاد  مرغ و خروس و قرقاول زینتی کوشین فر برهما امپراطور لاری  ابریشمی قرقاول لیدی بلژیکی ریوز لیمویی... قیمت هر دو فقط 100 هزار تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | محمدی