مرکز تماس در تهران

مرکز تماس کم ظرفیت آوا

 مرکز تماس پارس سیستم آوا یا همان contact center delta ابزاری برای مدیریت توزیع  تماس ها ، پیگیری شیوه هدایت آنها و ارائه گزارشی از نتیجه و نحوه به اتمام...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | پاشایی-پارس سیستم دلتا