مرکز تماس در تهران

مرکز تماس اعتباری ( Debit Call )

این سیستم در راستای بهینه... کاربران در سیستم (مانند برقراری  تماس خارج از سازمان، بررسی صندوق... صوتی و فکس مستقل برای هر کاربر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | فارسیکام