مشاوره مدیریت در تهران

مشاوره مدیریت منابع انسانی

 مشاوره مدیریت منابع انسانی پشتیبانی و اجرای پروژه های بهبود سرمایه انسانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | رایان راهبرد چابک

خدمات مشاوره مدیریت

خدمات  مشاوره مدیریت طراحی سیستمهای  مدیریت عارضه یابی و استاندارد... قیمت تمام شده و سود آوری سازمان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | فردوسی نیا

آموزش ومشاوره مدیریت پروژه

- آموژش و  مشاوره کاربردی  مدیریت پروژه بر اساس الگوی pmbok

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بهرام قدیری

مشاوره ایزو ISO9001

شرکت مهندسین مشاور سها با... اعلام میدارد: • سیستم یکپارچه  مدیریت ims • سیستم  مدیریت کیفیت iso 9001 • سیستم ... زمان ممکن و با بهترین تیم  مشاوره

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۲:۱۹ | سها