مشاوره مدیریت در تهران

مشاوره مدیریت منابع انسانی

 مشاوره مدیریت منابع انسانی پشتیبانی و اجرای پروژه های بهبود سرمایه انسانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | رایان راهبرد چابک

خدمات مشاوره مدیریت

خدمات  مشاوره مدیریت طراحی سیستمهای  مدیریت عارضه یابی و استاندارد... قیمت تمام شده و سود آوری سازمان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | فردوسی نیا

آموزش و مشاوره مدیریت پروژه

- آموژش و  مشاوره کاربردی  مدیریت پروژه بر اساس الگوی pmbok جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | بهرام قدیری