مهندس جهت رتبه بندی در تهران

تامین مهندس جهت رتبه بندی

ز کلیه  مهندسین عمران،معماری،زمینشناسی،برق و...با حداقل 3 سات سابقه ی بیمه  جهت  رتبه  بندی دعوت به عمل می اید. تسویه نقدی می باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | مینا فتوحی

جذب مهندس جهت رتبه بندی ،کلیه امور ثبتی شرکت

جذب  مهندس برای  رتبه  بندی با حداقل مدرک کاردانی و حداقل... تغییرات شرکت و .. 09191759206

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | پسندیده

تامین مهندس جهت رتبه بندی

از کلیه  مهندسین عمران،معماری،زمینشناسی،برق و...با حداقل 3 سات سابقه ی بیمه  جهت  رتبه  بندی دعوت به عمل می اید. تسویه نقدی می باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر