میکسر صدا در تهران

طراحی و ساخت اتاق های کنترل و خودروهای تخصصی

خودروهای واحد سیار تلویزیونی... به فضاهای اتاق های فرمان و نصب  میکسر تصویر و  صدا و کنترل پنل های دوربین و... های تلویزیونی و رادیویی و ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۷:۳۰ | طراحان صنعت رسانه های نوین