نرم افزار تولید در تهران

نرم افزار آموزش شیلات

به نام خدا خدمات گروه... پروژه های فناوری اطلاعات و تهیه  نرم  افزارهای تخصصی آبزیان 2.برگزاری ... نژاد آبزیان •برنامه ریزی  تولید

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۲:۰۹ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این  نرم  افزار جهت مدیریت جامع مزارع پرورش... جوجه یکروزه تا رسیدن به مرحله  تولید و فروش  تولیدات مزارع ، کنترل ... مراجعه فرمایید.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۲:۰۶ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر