نرم افزار طراحی شبکه در تهران

بهینه سازی پخش بار الکتریکی با منطق فازی

نام پایان نامه: بهینه سازی... نامه شیبه سازی پخش بار فازی با  نرم  افزار matlab نیز انجام شده و نتایج... از  طراحی و بهره برداری از یک سیستم قدرت،تامین بارهای...  شبکه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۸:۳۰ | کیان

آموزش سیستم فروش فست فود - سیستم بستننی

comکارپرداز*مدیریت فروش*سیستم... سازی تله میا سلامت الکترونیک*  طراحی و پیاده سازی پورتال مرکز... و ساخت درب بازکن هوشمند از طریق کارتهای مغناطیسی *  نرم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۶:۴۴ | زوار