همزن مکانیکی در تهران

ھمزن مکانیکی (اورھد)آنالوگ

برند: finetech ساخت:کره ھمزن  مکانیکی (اورھد)آنالوگ مدل sds-41... آزمایشگاهی تعمیر  همزن  مکانیکی انواع  همزن های الکترونیکی و  مکانیکی همزن نمایندگی ...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

ھمزن مکانیکی دیجیتالی SDS-41D

 همزن مکانیکی دیجیتالی / برند: finetech ساخت:کره ھمزن  مکانیکی (اورھد)دیجیتالی مدل sds-41d... نمایید ازحسن انتخاب شما متشکریم.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۶ | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

ھمزن مکانیکی دیجیتالی SDSS- 20WD

برند: finetech ساخت:کره ھمزن  مکانیکی (اورھد)دیجیتالی مدل sds-20wd... آزمایشگاهی تعمیر  همزن  مکانیکی انواع  همزن های الکترونیکی و  مکانیکی همزن نمایندگی ...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۱ | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

ھمزن مکانیکی (اورھد)

برند: finetech ساخت:کره ھمزن  مکانیکی (اورھد)دیجیتالی مدل sds-11d... آزمایشگاهی تعمیر  همزن  مکانیکی انواع  همزن های الکترونیکی و  مکانیکی همزن نمایندگی ...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۶ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت بهان تجهیزآزما (بتا)... مختلف 2- دستگاه های جارتست،  همزن مغناطیسی،  همزن مکانیکی آزمایشگاهی و هیتر ساده 3-سکوبندی... مستقیم فروش:09128090254

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۲۴ | یهان