پرورش قارچ در تهران

راهنمای جامع پرورش قارچ خوراکی

مجموعه آموزشی راهنمای جامع  پرورش قارچ خوراکی (دکمه ای و صدفی)/بصورت... آموزشی نحوه آماده سازی سالنهای  قارچ و کمپوست زنی فیلم اموزشی نحوه رشد و نمو

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | ایطرح

اجرا سالن های مکانیزه پرورش قارچ دکمه ای

شرکت پیشگام تهویه تاو مشاوره.طراحی.اجرا سالن های مکانیزه  پرورش قارچ دکمه ای مشاوره.طراحی.اجرا سیستم های تهویه مطبوع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | جنت طلب