کار بسته بندی در منزل در تهران

جویای کار بسته بندی در منزل

خانم جوان هستم،26ساله ،لیسانس ،مشتاق  کار بسته بندی در منزل هستم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | شیما شاه محمدی

جویای کار بسته بندی در منزل

من جویای  کار بسته بندی در منزل هستم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | یوسفی

جویای کار بسته بندی در منزل

خانه دارم دنبال  کار بسته بندی در منزل هستم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | Morteza

جویای کار بسته بندی در منزل

میخواهم در  منزل  کار  بسته  بندی حبوبات انجام دهم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱۱ ماه پیش | نازنین

جویای کار بسته بندی در منزل هستم

جویای  کار در  منزل هستم ترجیحا  بسته  بندی ...باشد بهتر است  کار  بسته  بندی با کیفت عالی انجام میدهم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱۱ ماه پیش | امانی