کیت آزمایشگاهی در تهران

کیت آزمایشگاهی الایزا تخمک گذاری (LH)

 کیت آزمایشگاهی الایزا تخمک گذاری (lh)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | teberooz

کیت آزمایشگاهی الایزا پرولاکتین (شیردهی)(PRL)

 کیت آزمایشگاهی الایزا پرولاکتین (شیردهی)(prl)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | teberooz

کیت آزمایشگاهی الایزا انعقاد خون

 کیت آزمایشگاهی انعقادی pt 4ml کیت  آزمایشگاهی انعقادی ptt 5ml

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | teberooz

کیت آزمایشگاهی الایزا ویتامین D

مزایا:نیازبه رقیق سازی مج... زمانی2.5-2جواب میدهد-

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | teberooz

کیت آزمایشگاهی الایزا گروه های خونی

 کیت های  آزمایشگاهی الایزا anti h.pyloriga 96 test کیت های

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | teberooz

کیت های آزمایشگاهی الایزا پنل تیروئید

 کیت آزمایشگاهی الیزا lh 192 test کیت  آزمایشگاهی الیزا prolactin 96 test کیت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | teberooz