گاو گوشتی در تهران

طرح توجیهی دامپروری

طرح توجیهی دامپروری گروه... ‏پروار بندی گوساله ‏پرورش  گاو شیری ‏پرورش مرغ  گوشتی ‏پرورش کرم ابریشم ‏پرورش اردک مادر ‏پرورش ... ‏پرورش قرقاول

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | احسان علیدوست

ثبت و واگذاری برندتجاری -علامت تجاری -لوگو

مرکزتخصصی ثبت برندتجاری ثبت... غذایی واگذاری نام تجاری محصولات  گوشتی پروتینی واگذاری و فروش... بازار با علامت تجاری که تصویر یک  گاو داشته باشد مردود...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | ghasemi

طرح توجیهی و 4000بانک طرح توجیهی

پایگاه 3000طرح، کاملترین... آوری شیر جدید طرح توجیهی پرورش  گاو شیری 50 راس طرح تولید دستگاه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مهندس تـألّـهی

تهیه طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی

تهیه طرح توجیهی پرورش مرغ... زمینه تهیه طرح توجیهی پرورش مرغ  گوشتی به همراه فیلم آموزسی و نیز... بندی گوساله طرح توجیهی پرورش  گاو شیری طرح توجیهی پرورش...  گوشتی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شبکه ایطرح