جایگاه سوخت در تهران

خرید وفرزش پمپ بنزین ممتاز شمال تهران با80م درآمد

• استان تهران • شمال شهر تهران فرصت ممتاز سرمایه گذاری در حوزه سوخت و پخش فراورده های نفتی تهران • جایگاه سوخت بنزین با درجه ممتاز • دارا ی موقعیت بی نظ...

نوع معامله: فروش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | مرتضی شریفی