سایر در تهران

دستگاهcnc برش شیشه

برناابزارطوس بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز پلاسما واترجت cnc برش با آب دریل دروازه ای cnc خط اتوماسیون تولیدh تیرورق تیرآهن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | زهره دهقان

دستگاه راسته بر-عرضی بر مدل اروند

برناابزارطوس بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز پلاسما واترجت cnc برش با آب دریل دروازه ای cnc خط اتوماسیون تولیدh تیرورق تیرآهن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | زهره دهقان

دستگاه مونتاژH

برناابزارطوس بزرگترین تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار برشcnc هواگاز پلاسما واترجت cnc برش با آب دریل دروازه ای cnc خط اتوماسیون تولیدh تیرورق تیرآهن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | زهره دهقان