ملزومات شیشه ای و پلاستیکی - تهران

فاطمه ابراهیمی: ۶۶۱۲۳۶۷۰ - ۶۶۵۶۸۴۵۹ - ۶۶۹۴۶۱۳۸

لیست شیشه آلات شرکت کارن پویا نوآور در صورت درخواست سایر اقلام با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید. 1-بورت ساده شیر شیشه ای AS 0/1 50ml 2-بورت ساده شیر شیشه ای AS 0/2 100ml -3بورت ساده شیر تفلونی 0/02 AS 10ml 4-بورت ساده شیر تفلونی0/05 AS 25ml 5-بورت ساده شیر تفلونی0/1 AS 50ml 6-بورت ساده شیر تفلونی0/2 AS 100ml 7-بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 10ml 8-بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 25ml 9-بورت اتوماتیک تک شیر شیر-شAS 50ml 10-بورت اتوماتیک تک شیر شیر-تAS 10ml 11-بورت اتوماتیک تک شیر شیر-تAS 25ml 12-بورت مخزن پلاستیکی SCHILING 10ml 14-بورت مخزن پلاستیکی SCHILING 25ml 15-بورت مخزن پلاستیکی SCHILING 50ml 16-بورت شیر تفلونی کلاس B 25ml 17-بورت شیر تفلونی کلاس B 50ml 18-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 5ml 19-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 10ml 20-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 25ml 21-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش50ml 22-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 100ml 23-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 250ml -24مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 500ml 25-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 1000ml 26-مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 2000ml 27-سل شیشه ای 1/251/254/5 28-سل شیشه ای 1/252/254/5 29-سل شیشه ای 1/255/254/5 30-کروزه نیکلی درب دار uk 25cc -31کروزه نیکلی درب دار uk 50cc 32-پتری دیش آلمانی 80mm 33-پتری دیش آلمانی 100mm 34-بالن ژوژه کلاس A 1ml 35-بالن ژوژه کلاس A 5ml 37-بالن ژوژه کلاس A 10ml 38-بالن ژوژه کلاس A 20ml 39-بالن ژوژه کلاس A 25ml -40بالن ژوژه کلاس A m 41-بالن ژوژه کلاس A 100ml 42-بالن ژوژه کلاس A 200ml 43-بالن ژوژه کلاس A 250ml -44بالن ژوژه کلاس A 500ml 45-بالن ژوژه کلاس A 1000ml 46-بالن ژوژه کلاس A 2000ml 47-شیشه در پیچ دار بدون مارک 100 , 48-شیشه در پیچ دار بدون مارک 250 49-شیشه در پیچ دار بدون مارک 500 50-شیشه در پیچ دار بدون مارک 1000 51-کروزه قوچ p1 30ml 52-کروزه قوچ p4 30ml 54-کروزه قوچ p4 50m 55-پیپت ژوژه AS 1cc 56-پیپت ژوژه AS 2cc 57-پیپت ژوژه AS 5cc 58-پیپت ژوژه AS 10cc 59-پیپت ژوژه AS 11cc 60-پیپت ژوژه AS 20cc 61-پیپت ژوژه AS 25cc 62-پی پت میکرو لیتر 1 63-پی پت میکرو لیتر 10 64-پی پت میکرو لیتر 25 65-پی پت میکرو لیتر 100 66-پی پت میکرو لیتر 200 67-پی پت میکرو لیتر 500 68-پی پت میکرو لیتر 1000 69-پیپت تفنگی ژربر 1Ml 70-پیپت تفنگی ژربر 10Ml 71-دکانتور شیر تفلونی 100ml 72-دکانتور شیر تفلونی 250ml 73-دکانتور شیر تفلونی 500ml 74-دکانتور شیر تفلونی 1000ml 75-دکانتور شیر تفلونی 2000ml 76-ظرف توزین SIMAX 3535 77-ظرف توزین SIMAX 35500 78-ظرف توزین SIMAX 4070 79-ظرف توزین SIMAX 5050 80-پیکنومتر کالیبره SIMAX- 10cc 81-پیکنومتر کالیبره SIMAX- 25cc 82-پیکنومتر کالیبره SIMAX- 50cc 83-پیکنومتر کالیبره SIMAX- 100cc 84-ارلن دهانه تنگ 25ml0 85-ارلن دهانه تنگ 50ml 86-ارلن دهانه تنگ 100ml 87-ارلن دهانه تنگ 250ml 88-ارلن دهانه تنگ 500ml 89-ارلن دهانه تنگ 1000ml 90-ارلن دهانه تنگ 2000ml 91-ارلن دهانه تنگ 3000ml 92-ارلن دهانه تنگ 5000ml 93-بشر کوتاه 25ml 94-بشر کوتاه 50ml 95-بشر کوتاه 100ml 96-بشر کوتاه 150ml 97-بشر کوتاه 250ml 98-بشر کوتاه 400ml 99-بشر کوتاه 600ml 100-بشر کوتاه 800ml 101-بشر کوتاه 1000ml 102-بشر کوتاه 2000ml 103-بشر کوتاه 3000ml 104-بشر کوتاه 5000ml 105 قیف ایمهیوف ساده SIMAX 106قیف ایمهیوف شیردار SIMAX 107-مخزن بورت رنگی 108-مخزن بورت سفید 108-بطری رنگی مایعی 125ml 109-بطری رنگی مایعی 250ml 110-بطری رنگی مایعی 500ml 111-بطری رنگی مایعی 1000ml 112-بطری رنگی مایعی 2500ml 113-بطری رنگی مایعی 5000ml 114-بطری رنگی مایعی 10000ml 115-بطری رنگی مایعی 20000ml 116-بطری رنگی پودری 125ml 117-بطری رنگی پودری 250ml 118-بطری رنگی پودری 500ml 119-بطری رنگی پودری 1000ml 120-بطری رنگی پودری 2500ml 121-بطری رنگی پودری 5000ml 122-بطری رنگی پودری 10000ml 123-بطری رنگی پودری 20000ml 124-لوله سانتی فیوژ زیماکس- 15ml 125-ست فیلتراسیون 250ml 126-ست فیلتراسیون 500ml 127-ست فیلتراسیون 1000ml 128-ست فیلتراسیون 2000ml 129-قطره چکان پواردار سفید- 60 130-قطره چکان پواردار سفید-125 131-قطره چکان پواردار رنگی-60 132-قطره چکان پواردار رنگی-125 133-دسیکاتور شیردار چینی -180 134-دسیکاتور شیردار چینی -210 135-دسیکاتور شیردار چینی

فاطمه ابراهیمی

تهران > تهران

۶۶۱۲۳۶۷۰ - ۶۶۵۶۸۴۵۹ - ۶۶۹۴۶۱۳۸

Email

تعداد بازدید: ۳۳۴۴

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۷۰۴۲۵۱

تازه های سایر در تهران

ھات پلیت

۷
شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز امروز ۰۰:۵۶